Σεμινάρια

2016

|08 Δεκεμβρίου 2016: Εξετάσεις της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου (R.A.D.) στο Χοροδιδασκαλείο(Κέφαλο)

|06-07 Δεκεμβρίου 2016: Open Ballet Class(Ανοιχτές τάξεις μπαλέτου)

2014

|04 Μαρτίου 2014: Ανοιχτό μάθημα μπαλέτου, Αντιμάχεια

|21-22 Φεβρουαρίου 2014: Ανοιχτό μάθημα μπαλέτου, Κέφαλος

2012

|03 Μαΐου 2012: Σεμινάριο μπαλέτου, Αντιμάχεια & Κέφαλος

Advertisements